Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to Oni ratowali nam życie. Staramy się zachować pamięć, o Tych, którzy już odeszli i otoczyć opieką jeszcze żyjących. Mamy moralny obowiązek interesować się Ich losem dziś, kiedy są już w wieku podeszłym, trapią Ich choroby i często samotność.

Na początku podejmowane przez nas działania były prowadzone doraźnie. Członkowie Stowarzyszenia odwiedzali Sprawiedliwych, starali się w ramach swoich możliwości udzielać pomocy, a w czasie świąt dostarczali paczki ze słodyczami.

Obecnie wyłoniliśmy Komisję do Spraw Pomocy Sprawiedliwym, która koordynuje tę działalność. Staramy się rozszerzać naszą ofertę pomocy o leki i drobny sprzęt medyczny, a osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie udzielamy pomocy finansowej. Środki na to uzyskujemy z naszych składek oraz darowizn. To ciągle mało, często potrzeby przerastają nasze możliwości.

Przeczytaj także:
– Stanisław Świerczewski
– Ks. Ludwik Wolski, Proboszcz parafii w Otwocku, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
– Nadanie imienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata liceum w Łodzi
– Nadanie honorowego obywatelstwa państwa Izrael Panu Marianowi Piwowarskiemu
– Siostra Klara – Bronisława Jaroszyńska
– Irena Sendlerowa
– Bronisław Marchlewicz – nietypowy „Sprawiedliwy”
– Henryk Sławik
– Rodzina Ulmów – „Sprawiedliwi”
– Spotkania i wywiady – Poczet „Sprawiedliwych”
– List od „Sprawiedliwego”

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668