Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, zrzesza obecnie, tj. w 2023 r. ok. 400 osób.

Zarząd Główny Stowarzyszenia
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel./fax: 22 620 82 45
e-mail: chsurv@jewish.org.pl
strona domowa: https://dzieci-holocaustu.org
strona archiwalna: www.dzieciholocaustu.org.pl

Biurem Stowarzyszenia kieruje Chaya Rapoport.
Biuro czynne: w poniedziałki i w czwartki w godz. 10:00–12:30.

Zarząd Stowarzyszenia dyżuruje we wtorki w godz. 11:00–13:30.

Skład Zarządu

Piotr Jankowerny
Przewodniczący

Jacek Mazur
Wiceprzewodniczący

Jadwiga Gałązka
Sekretarz

Aleksandra Kaniuka
Skarbnik

Piotr Wasiluk
Członek Zarządu

Dalsza część tej podstrony będzie dostępna wkrótce, po zakończeniu wprowadzania zmian w witrynie i po jej aktualizacjach.

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668