Działalność edukacyjna Stowarzyszenia ma na celu:

  • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskich popełnionych na terenie RP w czasie II Wojny Światowej, w szczególności wobec dzieci i młodzieży pochodzenia żydowskiego,
  • zachowanie i utrwalanie pamięci o ofiarach Holokaustu oraz o tych, którzy z narażeniem własnego życia i ich rodzin ratowali Żydów, skazanych przez III Rzeszę na Ostateczne Rozwiązanie.
  • ujawnianie i potępianie wszelkich ksenofobii, a zwłaszcza przejawów antysemityzmu.

Realizując swoje cele, Stowarzyszenie organizuje między innymi wystąpienia swoich członków w środkach masowego przekazu oraz prowadzi wśród młodzieży szkolnej i szerokiego społeczeństwa programy edukacyjne oparte o nasze traumatyczne doświadczenia i przeżycia.

W cennym dorobku Stowarzyszenia znajduje się wydanie pięciu tomów wspomnień objętych cyklem: Dzieci Holokaustu Mówią. Książki te zostały w dużej mierze bezpłatnie rozdysponowane do szkół, bibliotek i osób prywatnych. Walory edukacyjne i wychowawcze tych pozycji są bezsporne.

Tak, jak bezsporna jest wartość i uznanie jakim cieszy się Zapis Pamięci – multimedialny przekaz naszych wspomnień – a także objeżdżająca Polskę i kraje europejskie wystawa zatytułowana Moi Żydowscy Rodzice, Moi Polscy Rodzice.

Wśród wielu innych edukacyjnych inicjatyw Stowarzyszenia poświęconych szczególnie pamięci ku przestrodze, należał prowadzony przez lata program pt. Pamięć dla przyszłości, którego kolejne etapy jego realizacji możecie państwo prześledzić w archiwalnej podstronie pod tytułem: Program Edukacyjny.

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668