Czerwcowe zebranie Członków Stowarzyszenia


Informujemy, że w związku z państwowym świętem (8.06), comiesięczne spotkanie odbędzie się tydzień później tj. w czwartek 15.06 o godzinie 14:00.

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668