Pożegnanie Aleksandry Leliwy-Kopystyńskiej


Ze smutkiem informujemy, że w dniu 18 marca tego roku, odeszła nasza serdeczna koleżanka, która w poprzedniej kadencji sprawowała funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce.

W imieniu nas wszystkich, Zarząd Główny Stowarzyszenia zamieścił w „Gazecie Wyborczej” poniższy nekrolog:

Żegnamy ze smutkiem Koleżankę i Przewodniczącą Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce w latach 2018-2022 prof. Aleksandrę Leliwa-Kopystyńską. Odeszła osoba znana i zasłużona.
Pozostały po Niej liczne wspomnienia w „Zapisie pamięci” i w naszych sercach.
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668