Skwer imienia Rodziny Kuczerów


Zapraszamy na uroczystość nadania imienia Rodziny Kuczerow skwerowi przy ulicy Anielewicza 10, która odbędzie się w Muzeum POLIN 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00.

Po kliknięciu w obrazek, otrzymają Państwo więcej informacji.

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668