Comiesięczne zebranie Członków Stowarzyszenia


Przypominamy, że w najbliższy czwartek, tj 13 kwietnia – zgodnie z „przedCowidową” tradycją – odbędzie się comiesięczne zebranie członków naszego Stowarzyszenia (na Twardej 6). Naszym specjalnym gościem będzie Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej, Pan Jarosław Kurski.

Oczekując licznego przybycia, serdecznie zapraszamy!

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668