Życzenia od Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce


Zarząd Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce życzy wszystkim Członkom oraz Przyjaciołom Spokojnych i Zdrowych Świąt Pesach. Niech jego urok i tradycje wzbogacą ten sezon, tworząc wspaniałe wspomnienia na cały rok.

Chag Pesach Sameach!

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668