Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny

(Statut Stowarzyszenia rozdz. II § 12).

Aktualności i wydarzenia  • 26 i 27 maja 1991 roku odbył się w Nowym Jorku I Światowy Kongres Dzieci Ukrywanych (The First International Gathering of Hidden Children during World War II), w którym udział wzięli również goście z Polski. W grupie polskich uczestników Kongresu było 19 osób ocalonych i 3 uhonorowane medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.


  • Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu, zrzesza obecnie, tj. w 2023 r. ok. 400 osób. Zarząd Główny Stowarzyszenia ul. Twarda 6 00-105 Warszawa tel./fax: 22 620 82 45 e-mail: chsurv@jewish.org.pl strona domowa: https://dzieci-holocaustu.org strona archiwalna: www.dzieciholocaustu.org.pl Biurem Stowarzyszenia kieruje Chaya Rapoport. Biuro czynne: w poniedziałki i w czwartki w godz. 10:00–12:30. Zarząd Stowarzyszenia dyżuruje we wtorki w godz. 11:00–13:30.


  • Podstrona dostępna wkrótce, po zakończeniu zmian witryny i aktualizacjach


  • Podstrona dostępna wkrótce, po zakończeniu zmian witryny i aktualizacjach


  • Podstrona dostępna wkrótce, po zakończeniu zmian witryny i aktualizacjach.


  • To Oni ratowali nas od śmierci, narażając życie własne i rodziny. Pamiętamy o tym, podziwiamy Ich heroizm i poświęcenie, darzymy wdzięcznością, szacunkiem i przyjaźnią. Staramy się otaczać opieką a Ich obecność wśród nas wykorzystujemy do udzielania młodym ludziom lekcji człowieczeństwa.


  • Działalność edukacyjna Stowarzyszenia ma na celu: Realizując swoje cele, Stowarzyszenie organizuje między innymi wystąpienia swoich członków w środkach masowego przekazu oraz prowadzi wśród młodzieży szkolnej i szerokiego społeczeństwa programy edukacyjne oparte o nasze traumatyczne doświadczenia i przeżycia. W cennym dorobku Stowarzyszenia znajduje się wydanie pięciu tomów wspomnień objętych cyklem: Dzieci Holokaustu Mówią. Książki te zostały w […]


  • To Ci, dzięki którym możemy realizować nasze cele.


  • Rozpoczęte w 1997 roku przez zespół terapeutów w składzie Maria Orwid, Ewa Domagalska-Kurdziel, Maria Kamińska, Katarzyna Prot, Łukasz Biedka spotkania grupowe o charakterze terapeutycznym dla członków naszego Stowarzyszenia, są obecnie, dwa razy w roku, okazją do polepszenia kondycji psychicznej i odnowienia przyjacielskich kontaktów.


  • Celem naszego Stowarzyszenia jest miedzy innymi danie świadectwa i przekazanie innym prawdy o tamtych strasznych czasach. Część z nas, na szczęście, sprawnie włada piórem, a także piszą o nas inni.

Klikając tu, dostajecie państwo pełny dostęp do dawnej Strony Internetowej naszego
Stowarzyszenia!

Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia

Nasz rachunek: Bank PEKAO S.A., IV O. W-wa, 08 1240 1053 1111 0000 0441 1204

Nasz KRS: 0000097668